دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

با سلام به اطلاع همکاران محترم می رساند جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 که در روز جمعه مورخ 1398/09/08 برگزار می گردد ، می توانید از روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 در سامانه ثبت نام نمایید. 

-------------------------------------------------

نمایش کارت افراد برگزیده آزمون کارآموزی وکالت روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06 می باشد.

------------------------------------------

اطلاعیه :