دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان گرامی

---------------------------------

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون سراسری کارشناسی از روز شنبه مورخ 1400/03/22 لغایت روز سه شنبه 1400/03/25 به سامانه مراجعه نمایید.

اطلاعیه :