دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان گرامی

---------------------------------

 جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال 1400 به سامانه آزمون ها مراجعه نمایید 

--------------------------------

 

اطلاعیه :