دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

-----------------------------------

به اطلاع همکاران محترم می رساند

 

جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون کانون وکلای سال 1397 می توانید از روز یکشنبه مورخ 1397/08/27 الی روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 به سامانه مدیریت برگزاری آزمون ها مراجعه نمایید.

--------------------------------

 

 

اطلاعیه :