دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام همکاری در برگزاری آزمون دکتری سال 1399 از روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 لغایت دوشنبه مورخ 1398/11/28 می توانید با مراجعه به سامانه آزمونها ثبت نام نمایید.

------------------------------------------

زمان نمایش کارت عوامل برگزیده روز سه شنبه مورخ 1398/12/06 می باشد

اطلاعیه :