دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع همکاران محترم می رساند

 

جهت همکاری در برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1397 که در تاریخ 1397/04/15 برگزار می گردد ، می توانید از روز سه شنبه مورخ 1397/04/05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/04/06 در سامانه مدیریت برگزاری آزمون ها ثبت نام نمایید.

---------------------------------

نمایش کارت عوامل برگزیده روز چهارشنبه مورخ 1397/04/13 می باشد.

---------------------------------

 

اطلاعیه :